Sömnig måndag

Vilar från spel idag. Man ska inte spela bara för att spela.